virbius unitis - об’єднаними зусиллями

КОНФЕДЕРАЦІЯ НЕДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ створена у грудні 1999 року за ініціативою провідних вузів недержавної форми власності.

Мета конфедерації: об'єднання зусиль науково-педагогічної громадськості україни для забезпечення ефективного розвитку недержавної системи освіти, укріплення її авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні.

КОНФЕДЕРАЦІЯ БАЗУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ:

Конфедерація відкрита для тих державних вищих закладів освіти, що поділяють її позицію та спрямовують свої зусилля на розвиток освіти і духовного потенціалу України як незалежної європейської держави.

Членами Конфедерації можуть бути вищі заклади освіти України недержавних форм власності, що визнають її Статут, сплачують членські внески, мають ліцензію Міністерства освіти України на здійснення відповідної освітньої діяльності.

Для вступу в конфедерацію необхідно подати письмову заяву
Рішення про прийняття до складу Конфедерації приймає правління Конфедерації

Запрошуємо до співпраці!

 
1999 - 2021 Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України