Документи

Міністрові освіти і науки України
І.О. Вакарчуку

 

Щодо розгляду ліцензійних справ

Шановний Іване Олександровичу!

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України висловлює Вам свою повагу і звертається з наступним.
В засобах інформації оприлюднено лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2009р. № 1/9-382 «Про призупинення розгляду ліцензійних справ», в якому з посиланнями на звернення громадян щодо фактів внесення окремими ВНЗ певних змін до Правил прийому повідомляється про призупинення Міністерством прийому до розгляду ліцензійних справ за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та молодшого спеціаліста.

Конфедерація, що об’єднує близько 40 ВНЗ, в яких працюють тисячі викладачів і навчаються десятки тисяч студентів завжди підтримувала позитивні та конструктивні дії і кроки Міністерства, але критикувала та боролася з упередженими діями і неправомірними рішеннями.

У даному випадку виникають декілька запитань:

по-перше, якщо йдеться про окремі ВНЗ, то чому повинна страждати вся система вищих навчальних закладів, яка налічує більше 800 одиниць, де працюють десятки тисяч професорів і викладачів та навчаються майже 2,5 млн. студентів? Очевидно, що Міністерство має вирішити проблемні питання безпосередньо з тими окремими ВНЗ, які порушують ліцензійні умови або вимоги законодавства, в «індивідуальному порядку»;

по-друге, в листі Міністерства не вказано нормативних підстав (рішення Колегії, розпорядження Міністра освіти і науки України тощо), згідно з якими Міністерство призупиняє прийом до розгляду ліцензійних справ;

по-третє, Конфедерація володіє інформацією про те, що ДАК України  регулярно порушує порядок (особливо в строках) прийому і розгляду документів з ліцензування і акредитації, має в роботі десятки справ, які не були і, ймовірніше за все, не будуть розглянуті до кінця навчального року. Це ставить під загрозу організацію нового набору у ВНЗ, завершення роботи ДЕК, ліцензування та акредитацію не лише з нових, але й наявних спеціальностей.

Прийняте рішення щодо призупинення розгляду ліцензійних справ суперечить наступним нормативним актам: статтям 12, 15, 18 Закону України «Про освіту», статтям 18, 28, 31 Закону України «Про вищу освіту», п.п. 10, 14, 16, 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007року № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

У зв’язку з вищевикладеним, з метою недопущення порушення прав та законних інтересів громадян та організацій, враховуючи, що ліцензування є однією з основних функцій та законодавчо визначеним обов’язком Міністерства, просимо відкликати згаданий лист від 05.06.2009 р. № 1/9-382 та надати відповідне роз’яснення з цього приводу у засобах масової інформації.

Про результати розгляду цього листа прошу поінформувати мене в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України».

З повагою,
Голова Правління Конфедерації
недержаних вищих закладів освіти,
кандидат політичних наук,
народний депутат України 
Ю. Мірошниченко

Міністрові освіти і науки України
І. О. Вакарчуку

Шановний Іване Олександровичу!

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України висловлює Вам свою глибоку і щиру повагу і звертається із пропозицією про включення до складу Державної акредитаційної комісії України голову Правління Конфедерації, народного депутата України Мірошниченка Юрія Романовича.

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України створена у 1999 році і включає близько 40 ВНЗ недержавної форми власності. Своєю діяльністю Конфедерація консолідує ВНЗ недержавної форми власності і спрямовує їх на виконання стратегічних завдань освітньої галузі України, проводить активну інноваційну наукову діяльність, організовує проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України представляє інтереси тисяч викладачів і десятків тисяч студентів.
Голова Правління Конфедерації Мірошниченко Юрій Романович, народний депутат України, кандидат політичних наук, знаний в Україні політик, ініціативна і високоерудована людина, автор чималої кількості законопроектів. Він з високою честю, професійно, об’єктивно і достойно, як і все, що він робить, виконуватиме покладені на нього обов’язки.

Просимо Вас, шановний Іване Олександровичу, подати клопотання до Кабінету Міністрів України про включення Мірошниченка Юрія Романовича до складу ДАК. Переконані у корисності такого рішення як для недержавної системи освіти, так і для освітньої галузі у цілому.

Виконавчий директор Конфедерації
недержавних вищих закладів освіти України 
С. М. Середа

 

 
1999 - 2021 Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України