Інформація про результати діяльності «Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України» з квітня 2017 до березня 2018 рр.

Предметом діяльності Конфедерації є вироблення і реалізація демократичних форм регулювання суспільних відносин в галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян.

Основними видами діяльності Конфедерації є:

Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України підготовлені пропозиції про внесення змін до законодавчих та нормативних документів, що регулюють систему вищої освіти.

Конфедерацією були розроблені пропозиції до наступних нормативно-правових актів:

Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України за звітний період спільно з вітчизняними та міжнародними вищими навчальними закладами організовано та проведено такі заходи:

Члени Конфедерації беруть у засіданнях робочої групи по підготовці комплексного законопроекту про внесення змін до чинного Закону України «Про вищу освіту».

Представники Конфедерації є членами та беруть активну участь у засіданнях Акредитаційної комісії України (Климкова І.І.) та Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (Гончаренко М.Ф.).

 
1999 - 2021 Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України